سرهمگی ما بسیار شلوغ است. هیچ شکی درآن نیست. به لطف اینترنت و گوشی های هوشمند، هرکسی هر زمان و مکانی دردسترس است. اما، تابحال به این توجه کرده بودید که افرادی که همیشه اصرار براین دارند که مشغله بسیاری دارند، جزء کم بازده ترین افراد هستند؟ مشغله داشتن به معنای موثربودن نیست ویا به معنای موفق بودن. برخی ازافراد دوست دارند که به هرکسی در پیرامون خود بگویند که سرآنها بسیار شلوغ است و درنتیجه هیچ کسی نمی تواند ازآنها درخواست انجام کاری را داشته باشد. همچنین، برخی از افراد هم تنها به خاطر این دوست دارند که پرمشغله به نظر برسند که دیگران فکر کنند آنها انسان های مهمی هستند. اگر شما مشغله بسیاری دارید و همیشه در حال گفتن این جمله هستید، پس حتما زمان خود را به خوبی مدیریت نمی کنید.

درزیر به ۵ توصیه مختصرومفید برای کاهش مشغله کاری و درمقابل افزایش بازده کاری اشاره می کنیم:

به هرکاری بله نگویید

اگر دربرنامه کاری خود به اندازه ای کاردردست انجام دارید که ممکن است از پس انجام آنها برنیایید، به کارهای دیگر بله نگویید که شاید رئیس شما با این کار مثلا خوشحال شود. این تاثیرگذاری و کارایی و نرخ موفقیت شما را کاهش می دهد چون مجبور هستید که انرژی خود را بین کارهای مختلف تقسیم کنید، آن هم به جای اینکه تمامی انرژی خود را برای انجام یک کاربگذارید و آن را به خوبی به پایان برسانید.

زمانی را مختص خانواده و دوستان خود ایجاد کنید

با درک ارزش کسانی که همیشه دوستشان دارید، زمانی را برای بودن با آنها ایجاد کنید. همه چیز کار نیست. شما باید انرژی خود را بازیابی و ذهن خود را تازه سازی کنید که بهترین کار برای رسیدن به این هدف، بودن با دوستان و خانواده است. پس کاری غیر از انجام کارهای دردست انجام بکنید و به کسانی که دوستشان دارید زنگ بزنید.

اولویت بندی کنید

کارهای خود را اولویت بندی کنید و وقت خود را پای انجام کارهای بیهوده و بی ارزش تلف نکنید. مثلا، بطور مدام و باوسواس حساب های دنیای مجازی ویا ایمیل خود را چک نکنید. این احساس وظیفه را نکنید که حتما بلافاصله باید به هرپیامی پاسخ دهید. اول کار خود را به پایان برسانید سپس به تمامی ایمیل ها و پیام ها و تماس ها جواب بدهید. شما همه چیز را نمی توانید همزمان انجام دهید.

به دیگران اجازه ندهید که مزاحم شما بشوند

تمامی حواس خود را بر کاری که انجام می دهید متمرکز کنید و به همکاران و هرچیز دیگری اجازه ایجاد مزاحمت ندهید تازمانی که کار خود را به پایان برسانید و بخواهید استراحت کنید. اگر تمامی انرژی خود را صرف انجام کاری که مشغول آن هستید بکنید، خواهید دید که چه قدر زمان کمتری برای به پایان رساندن آن کار صرف خواهید کرد.

خواب و زنگ تفریح کافی داشته باشید

اگرشما خواب کافی نداشته اید و هنوز احساس خستگی روز قبل دربدنتان مانده است، پس قادر نخواهید بود با بازده و کارایی مناسب کارها را انجام دهید. بنابراین، سعی کنید که زود و حداقل به مدت ۷ الی ۸ ساعت بخوابید. همچنین، برای خود درطول روز زنگ های تفریحی را درنظر بگیرید تا ذهن خود را آزاد کنید وبرای لحظه ای دورازکارخود باشید. این به افزایش انرژی و قدرت شما کمک می کند و باعث می شود که کارخود را زودتر به پایان برسانید.  

منبع: https://www.entrepreneur.com/article/272983