زمانی که حرف از رقابت با همتایان مرد خود به میان می آید، می توان دید که طی سال های متمادی زنان در دنیای کسب و کاری موفقیت های زیادی را بدست آورده اند. ولی امروزه زنان کارآفرین با موانع بزرگی مواجه می شوند. در اینجا 7 چالش مهم از 7 زن کارآفرین گفته شده است و همچنین راه هایی که می توان از این چالش ها عبور کرد نیز بیان شده است.


استفاده از ارتباطات

یکی از مهمترین چالش های زنان کارآفرین این است که درک نمی کنند داشتن مشاوران مورد اعتماد چقدر اهمیت دارد. یکی از عوامل مهم موفقیت حفظ و داشتن ارتباطاتی است که شما را کمک می کند تا در مسیر خود پیش بروید. اگر با یک مشاور خوب آشنا شده و با او حرف بزنیدخیلی از مشکلتاتتان حل خواهد شد مشاورین به خاطر تجربه هایی که از مشاوره دادن به افراد مختلف در کسب وکار داده اند کمو بیش با سختی های راه آشنا هستند می توانند تجارب دیگران را برایتان بازگو کنند تا شما مسیر اشتباه آن ها را دوباره طی نکنید.

کارولین لئونارد، مدیرعامل DyMynd

قاطع باشید

در زمانی که من مدیر عامل بودم، آموختم حتی اگر اطلاعات کاملی راجع به یک مسئله ای ندارم ولی راحت با مسئله برخورد کنم.حتی اگر تمام نظرات دوستان و همکاران مخالف نظر شما است شما نباید تسلیم شوید و باز هم اقتدار خود را به عنوان مدیر حفظ کنید و بگویید باید تمام جنبه ها را با نظرات شما بررسی کنم و خود به یک نتیجه نهایی برسم.

امی کوتاری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل Alarm Capital Alliance

دسترسی به سرمایه

هنگام آغاز یک کسب و کار، زنان در مقایسه با مردان با مشکلات بیشتری مواجه می شوند. مردان تمایل دارند کسانی را حمایت مالی کنند که شبیه خودشان باشد. ولی شما از منابع مختلف درخواست کمک کنید مثل مشاوران حرفه ای ، حسابدارها و وکلا، گروه های مشاوره، مدیر عامل ها و غیره.

جری استنگل،نویسنده کتاب سقف شیشه ای را فراموش کنید: کسب و کار خود را بدون آن بسازید (دل، ۲۰۱۴)

نداشتن مدل و الگوی مشخص

زنان تمایل دارند کسب و کار خود را در حوزه هایی شروع کنند که در آن تجربه ی کاری و تخصص لازم را دارند. تعداد کم زنان کارآفرین در حوزه ی فناوری نشانگر این واقعیت است که عموماً زنان کمتری در این حوزه کار می کنند. روی آوردن زنان به بخش های فنی و کارهایی که اکثرا مردها انجام می دهند مثل ساخت و ساز، حمل و نقل و معدن، باعث شده تعداد زنانی که در این حوزه ها کار می کنند افزایش یابد.

روتا ایدیس، معاون رییس جمهور در تحقیق و جنسیت، و مدیر پروژه ی GEDI در موسسه ی کارآفرینی و توسعه جهانی

 منبع:


http://www.businessnewsdaily.com/6760-biggest-challenge-female-entrepreneurs.html


برداشت آزاد خودم از این موضوع.