ادامه پست قبل...

مردم را تعقیب کنید

این بسیار کار بیهوده ای است که تنها با افراد دیدار کنید و دیگر به آنها کاری نداشته باشید. ممکن است نیاز باشد که کیلومترها را بپیمایید تا یک نوشته تشکر آمیز را به یک شخص بدهید. پس حتما این کار را بکنید و جواب هایی که دریافت می کنید غیرقابل وصف خواهد بود. ما مخلوقانی هستیم که دوست داریم با هم همکاری کنیم. ممکن است که در یک موقعیت به خصوص افراد حرفی را بزنند و یادشان برود، این وظیفه شما است که یاداورشان کنید. اگر از طریق راه های بانزاکت و دیپلماتیک به تعقیب افراد بپردازید، پله پله به موفقیت نزدیک خواهید شد.

افراد مقابل خود را به رسمیت بشناسید و به آنها احترام بگذارید

تنها راهی که به رسمیت شناخته شوید، این است که افراد مقابل خود در یک شبکه کاری را به رسمیت بشناسید و به آنها احترام بگذارید، در نتیجه آن به شما احترام گذاشته می شود. هیچ وقت این گزینه را دست کم نگیرید.

نوع دوست باشید

به محض اینکه مردم بفهمند شما یک خیر هستید، دوستان زیادی پیدا خواهید کرد. همه ما کسی را که از پولش می بخشد، دوست داریم. نیازی نیست که در شهر راه بروید و برای این و آن چک بنویسید، تنها آنقدری کمک کنید که دوست دارید به همان اندازه تقدیر شوید. راز زندگی کردن بخشیدن است. پول تمامی افراد چه خوب و چه بد را جذب می کند. مطمئن شوید که نوع دوستی شما تاثیر بلندمدتی برروی مردم داشته باشد و به تعداد بیشتری کمک کند. شما باید همیشه بدانید که پولتان کجا می رود.

حرف آخر

اگر شما در مورد توسعه شبکه خود جدی هستید، باید بدست آوردن عادات جدید را مدنظر قرار دهید. یعنی باید شخصیت و خلق و خوهای مخصوص به کسب و کار خود را در خود ایجاد کنید. شما باید عاداتی را جذب کنید که به شما در بهبود شرایط کلی تان برای رسیدن به موفقیت کمک کند.

اگر می خواهید شبکه سازی کنید، آن را درست انجام دهید. مطمئن شوید که به مردم منفعت می رسانید و این را بدانید که همانقدر که شما به دنبال مردم هستید، آنها هم به دنبال شما هستند.
و به قول
Ghandi، همان تغییری باش که دوست داری جهان آن تغییر را بکند.

از شبکه سازی لذت ببرید.

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/250633