در بسیاری از تحقیقات علمی که درباره ی مدیران موفق انجام شده به این نتیجه دست یافتند که افرادی گشاده رو و خوش مشرب بسیار سریع تر از افرادی که این ویژگی را ندارند تمایل دارند رشد و پیشرفت کنند.بناربراین بهترین مدیران اجرایی افراد خاضع و فروتن هستند.افرادی که بسیار ثروتمند هستند اکثرا کمتر خرج می کنند چون قدر دارایی خود را می دانند بیشتر سعی می کنند داراییشان را در جایی سرمایه گذاری کنند تا چند برابر بیشتر از آن پول را کسب کنند و سرمایه شان دیگر صفر نمی شود .

آناتومی یک مدیر عامل کامل

چه مقدار از این نوع از تحقیقات منعکس کننده واقعیت یک سوال که احتمالا هرگز پاسخ داده نخواهد شد.بسیار شفاف و روشن هست که واقعیت متوسط  صاحبان کسب وکارهای کوچک و موفق و یا مشاغل کارآفرینان بازتاب داده نخواهد شد.

کیفیت است کار  یک کارآفرین موفق به نظر می رسد هیچ ربطی به رفتار و پشتکار و سعی و کوشش ندارد.من سال ها با کارآفرینان مصاحبه و تجربه کردم آن ها کسانی بودند که سالها تلاش و زحمت کشیدند تا توانستند کسب وکار موفقی داشته باشند از ملاقات با آن ها در این سال ها به این نتیجه رسیدم که 5 صفت را هر صاحب کسب وکار موفق باید داشته باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:

حس مشترک

شما لزوما نیاز به دانش مدیریت کسب وکار ندارید که حتما موفق شوید.در واقع شما حتی نیاز به یک مدرک دانشگاهی هم ندارید.آنچه شما نیاز دارید حس مشترک است.این که آیا شما در حال شروع به کار هستید یا برای چند دهه این کسب وکارتان را دارید در هرصورت شما قادر نیستید که فرد یا افرادی را استخدام کنید تا مسئولیت هر جنبه از کسب وکارتان را برعهده بگیرد.بسیاری از کارها را مجبورید خودتان انجام دهید. این که آیا حل مشکلات در انبار باشد ، برخورد با مسائل کامپیوتر و یا دست زدن به حسابداری جزئی، کارآفرینان به معنی پوشیدن بسیاری از کلاه ها است.توانایی انجام همه ی کارها توسط یک نفر از حداقل چیزهایی است که باعث شده است کارآفرینان روز به روز با این چالش مواجه شوند.


سیاست مداری

همیشه شعار معروفی است که گفته می شود مشتری ارباب است. یک کسب بدون داشتن مشتری عملا هیچ چیز ندارد. هر مشتری سخت به دست می آید و اگر یک مشتری را از دست بدهی و ناراضی باشد عملا 100 مشتری دیگر را هم از دست خواهی دید. به عنوان یک صاحب کسب وکار شما نیاز به به مذاکره در رابطه با معاهدات بین کارکنان ، مشتریان و فروشندگان خود  دارید و این فقط شروع کار است.

شما احتمالا هم مجبور هستید روابطی را با بازرسان محلی و یا تنظیم کننده و همسایگان که ترافیک کسب و کار شما را دوست ندارید داشته باشید و همین باعث شده  کسی که صاحب فروشگاهی هست فروشگاه بعدی خود را حفظ کند بدانید  راضی نگه داشتن مردم در هر  کسب و کار ضروری است.

ترس

شما ممکن است فکر کنید یک کارآفرین بی باک یک کارآفرین موفق است اما، شهامت

و بی باکی منجر به تصمیم گیری های ناسرانجامی  ممکن شود.در عوض صاحبان کسب وکارهای موفق حس ترس دارند و اگر چیزی را اشتباه کنند یک طرح اقدام در محل برای جلوگیری از ادامه مسیر اشتباه دارند یا به حداقل می رسانند خسارت را.

رهبری

هر کسی که به یک کسب وکار جدیدی می پردازد در واقع جهشی از عقیده خود انجام می دهد.مشتریانی که برای شما کار می کنند هیچ ایده ای از طریق اینکه شما بهشون قول دادید ندارند. یک رهبر خوب به طور طبیعی دارای ویژگی های اعتماد به نفس و وفاداری می باشد و یک شانس خیلی بهتر از صاحبان کسب و کاری که سطح پایین فکر می کنند دارند.

خلاقیت

شما مجبور نیستید در یک کسب وکار خلاق به یک صاحب کسب وکار خلاق تبدیل شوید. در واقع اگر شما راه حل های خلاقانه برای حل مشکلات نمی توانید داشته باشید هرگز به عنوان کارآفرین شناخته نخواهید شد . یکی از ویژگی های مهم کارآفرینان خلاقیت است . یعنی  ایجاد راه حل هایی برای جل موانع و مشکلات که به فکر کسی خطور نمی کرد .

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/2846-successful-small-business-owner.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.