گاهی شکست ها به دلایل مختلفی که غیرقابل پیش بینی بودند رخ دادند .پس از شکست ها با جان و دل استقبال کنید چون باعث شدند که شما از پنجره ی دیگری هم به جهان اطرافتان نگاه کنید.

صاحبان کسب و کار مدرک دانشگاهی را یک ضرورت برای کارگران خود نمی دانند نیمی از صاحبان کسب وکار در این  پژوهش پاسخ می دهند که کارگرانشان مدرک دانشگاهی ندارند. شصت و دو درصد از صاحبان کسب وکار  می گویند که آنها به تفاوت در عملکرد کارکنانی که مدرک دارند و کسانی که ندارند. توجه نمی کنند.

علاوه بر این، تنها 21 درصد از صاحبان کسب و کار کوچک می گویند که تحصیلات دانشگاهی در موفقیت شغلی آینده بسیار مهم است، در حالی که 14 درصد از پاسخ دهندگان می گویند مدرک دانشگاهی مهم نیست و هیچ ارزش در دنیای کار ندارد. اکثر صاحبان کسب و کار نظر میانه ای دارند مدرک دانشگاهی مهم می دانند و یا احساس بی تفاوت در مورد اثری که مدرک می تواند در دنیای کسب وکار داشته باشد دارند.

شما می دانید که نمی توانید به کسی یاد دهید که چگونه سخت کار کند. گری ویلر، صاحب مدیر منابع انسانی مجازی، گفت: کسب و کارهای کوچک و سازمانهای غیرانتفاعی خدمات منابع انسانی را فراهم می کند.آموزش افراد در تیم من فقط بخشی از کار است .من تمایل دارم افرادی را استخدام و به کار گیرم که درک درستی از چشم انداز شرکت می توانند داشته باشند و همچنین تجربه کارهای مشابه با کار در حرفه ام را داشته باشند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش و تجربه دو عنصر لازم و ضروری برای موفقیت شرکت ها و استارت آپ ها می باشد. یعنی فقط داشتن مدرک برای کار کردن مهم نیست مهم این است که ما تجربه اطلاعاتی که در کتاب ها خوانده ایم به صورت عملی هم داشته باشیم .

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/4926-college-degree-success.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.