فکر شما این است که صاحب کسب وکار همه ی زندگیتان شوید.شاید نه. تحقیقات جدید نشان می دهد که پدر و مادر شما در شعل انتخابی شما نقش بسیار زیادی دارند. در حالی که محققان قبل ها تعیین کرده اند که تمایلات حرفه ای ممکن است ژنتیکی به ارث برده شود و دیگران می گویند نیروی محرکه ی تربیت و پرورش ما از پدر و مادر است پژوهش نشان می دهد تصمیمات کودک می گیرد اغلب توسط پدر و مادر او که راهنمای رشدش می باشند تعیین می شود.

هولدن فرض می کند که پدر و مادر راهنمای پیشرفت کودکان در چهار راه های پیچیده و پویاست. پدر و مادر گاهی در آغاز مسیر سعی می کنند بچه شان را در مسیر پیشرفته ای بر اساس  اولویت های والدین یا مشاهده ی خصوصیات بچه ها  و توانایشان  مثل ثبت نام کردن بچه ها در کلاس  در معرض عموم قرار گرفتن و دیده شدن و یا یاد گرفتن بچه با تمرین و درس برای هدایت و رشد می باشد.

پدر و مدار در ابتدا برای پیش رفت کودکانشان می توانند آن ها را با تشویق کردن یا با ارائه کمک های مادی مثل کتاب و تجهیزات و یا تدریس خصوصی و یا اختصاص زمانی به تمرین  و یا شرکت در فعالیت هایی برای افزایش مهارت بچه ها  به آن ها کمک کنند.

پدر و مادر میانجیگری می کند تا کودک بتواند در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیرد  و فکر او را آماده می کند که اگر با مشکلات مواجه شود چه کار کند. در پایان پدر و مادر با واکنش نشان دادن به بچه ها مسیر را نشان می دهند. هولدن می گوید :مسیر تصاویر مفیدی برای پیشرفت شغلیشان به دلیل مفاهیم آسانی مثل بیراهه ،  موانع  می باشند. هولدن می گوید راه هایی که باعث می شود پدر و مادر به پیشرفت کودکشان کمک کنند از طریق رفتارشان یا اصلاح سرعت توسعه با کنترل نوع و تعداد تجارب می باشد. بعضی از راه هایی که کودکان نسبت به مسیر واکنش نشان می دهند شامل پذیرش ، مذاکره ، مقاومت در برابر آن ها یا ردشان می باشد.

برخی از عوامل که همچنین می تواند تاثیرگذار باشد عبارتند از فرهنگ خانواده، منابع درآمد و خانواده خود، و کیفیت رابطه پدر و مادر با کودکان می باشد.

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/450-research-finds-your-parents-helped-make-you-an-entrpreneur.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.