اگر شما بخواهید می توانید در کمتر از پنج سال میلیونر شوید.

من قادر بودم کمتر از این زمان هم میلیونر شوم. و فداکاری های بسیاری انجام دادم و بر موانع و مشکلات برای رسیدن به هدفم غلبه کردم.بزرگترین معلم من مواجه شدن با مشکلات و سختی بود همانند کسی که بتواند به شما کمک کند تا از آتش عبور کنید.


سروکار داشتن با مردم

سرانجام من در رسیدن به هدفم از میان مشکلاتی که همچون آتش بودند محفوظ ماندم.در فرآیند رسیدن به هدف یاد گرفتم برخورد با مردم مهم ترین ویژگی است.

هیچ کس نمی تواند بدون رفتار قاطعانه و درست با مردم میلیونر شود.شما باید آمادگی این را داشته باشید هنگامی که بهترین دوست شما به شما و یا خانوادتان خیانت کرد چه رفتاری داشته باشید.گاهی اوقات در زمان های غیرقابل پیش بینی ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد.

بخشیدن افراد

من به دوستان قدیمی و اعضای خانواده ام اجازه دادم که در زندگی من دخالت کنند.

یک زمانی من در یک گردهمایی خانوادگی شرکت کردم و یکی از اعضای فامیل در مورد احساسش و پشیمانی از کاری که بر علیه من کرده با من صحبت کرد. اگر چه حرکت او برای من خیلی عجیب و غیرمنتظر بود ولی اگر او را نمی بخشیدم خودم بیشتر آسیب روحی می دیدم. به نظر من عفو بخشش بهترین انتقام است.

سیستم های انتقال امور مالی

در اولین سال از کسب وکاری که راه اندازی کرده بودم به لحاظ مالی خیلی ضرر کردم.در همان سال من با ده ها تن هزینه ی اضافه و اتهاماتی مواجه شدم.من برای اینکه بتوانم به مسیرم ادامه بدم مجبور شدم ماشینم را بفروشم. با وجود شکست و نامیدی من توانستم کسب وکارم را اداره کنم. و  من شروع به انجام بهتر کار ها شدم و من 10 بار در سال آینده به بهترین درآمد رسیدم.

فداکاری

شب سختی را تجربه کردم. شب قبل من به خاطر صحبت با شنوندگان 10000 دلار بدست آوردم ولی من مجبور شدم آن شب در ماشین بخوابم با وجود هوای بسیار سرد و یخبندان. چون همون شب 200 دلار از حساب من برداشته شده بود و پول اینکه به هتل بروم را نداشتم. تجربه معلم سختی است چون اول ازشما آزمون می گیرد و بعد درس می دهد.

خجالت را کنار بگذارید

نزدیک به 100 دلار از کالاهای مواد غذایی من به فروش نرفته بود و پول داخل کارت من هم کم شده بود.آن روز به خانه رفتم و تن ماهی با نان و یا سس مایونز خوردم  و  آن شب آب قطع شد و مواد غذایی را هم با چند قاشق آب باران شستم.

منبع:

http://www.entrepreneur.com/article/269710

برداشت آزاد خودم از این موضوع.