خستگی ناپذیر بودن

من به عنوان یک نوجوان همیشه افرادی که داوطلبانه به دیگران کمک می کردند را مسخره می کردم.تا اینکه من در 20 سالگی بزرگترین داوطلب شهر شدم. من زمان ، انرژی و پول و خلاقیت را صرف دیگران می کردم. زمانی که شما به دیگران چیزی می دهید مطمئن باشید چیز بیشتری دریافت خواهید کرد. راز ثروتمندان بزرگ همین بوده است که آن ها همیشه بیشتر به دیگران می بخشیدند.


"از آن چیزی که ما دریافت می کنیم می توانیم زندگی کنیم .آرتور آش"

مجموعه ای بزرگ از اهداف شادی بخش

شما باید تبدیل به فرد فوق العاده خاص شوید وقتی که اهداف بزرگ و زیبایی دارید.من در اولین سال از کسب وکارم با اشک و خون و عرق و تلاش به اهدافم دست یافتم. حتی بی خوابی هایی هم در شبانه  روز داشتم ولی همه ی این ارزش این رو داشت که به هدفم برسم والان به چیزی فراتر از تصورم رسیدم.

اهدافتان را دنبال کنید.

من به این واقعیت دست یافتم وقتی شما بزرگتر از هدفتون می شوید نمی توانید هر کاری را انجام دهید. ولی زمانی که هدف شما بزرگتر از شما می شود هر کاری امکان پذیر می شود.به این معنی اگر شما اهداف بزرگی را در ذهنتان دارید دنبال کنید به فرد بزرگی تبدیل خواهید شد.

در پایان اگر بخواهیم به زبان ساده برایتان بگویم چگونه در کمتر از 5 سال میلیونر شوید باید بگوییم همه چیز بستگی به خودتان دارد. شما باید فرصت ها را شناسایی کنید یا کسب وکاری را آغاز کنید و شروع به فروش محصولاتتون بکنید.اگر شما آرزوی میلیونر شدن و پتانسیل دنبال کردن اهدافتون را دارید  می توانید به فرد میلیونری تبدیل شوید.

منبع:

http://www.entrepreneur.com/article/269710

برداشت آزاد خودم از این موضوع.