در مطلب قدم اول برای اجرای ایده های بزرگ، کاغذ و نوشتن ایده ها اهمیت داشتند. حال وقتی به کاغذها نگاه می کنم خیالم راحت است که ایده هایم فراموش نمی شوند.
معمولا افراد کارآفرین از نظر داشتن ایده کمبودی ندارند، اما اگر ایده ها به خوبی مدیریت نشوند این قدرت خلاقه به سرعت می تواند تبدیل به یک ضعف شود
حال وقتی اهداف روشن شد، نوبت به راهکارها و چگونگی اجرای آنها می رسد. قدم دوم انتخاب بهترین راهکار و نحوی اولویت دادن و اجرای آنها است. برای اجرای هر کار یک الی چند راه حل موازی یا پشت سر هم وجود دارد. همه خوبند، اما باید بدانید ۲۰ درصد از کارها ۸۰ درصد نتیجه می دهند و ۸۰ درصد کارها ۲۰ درصد موثر اند.

قانون ۸۰-۲۰

صفحه ابراهیم شاد افروغ می تواند برای اجرای این قانون به شما کمک کند. او می نویسد:
قانون ۸۰-۲۰ یکی از سـودمندترین قوانین در زمینــه مـدیریت زمان و زندگی اسـت. نام دیگـر این قانون « اصل پارتو » است که به افتخار بنیان‌گذار آن « ویلفردو پارتو » اقتصاددان ایتالیایی نام‌گذاری شده است. وی برای نخستین بار در سال ۱۸۹۵ این موضوع را در نوشته‌های خود مطرح کرد. پارتو متوجه شد که در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند مردم را می‌توان به طور طبیعی به دو دسته تقسیم کرد: گروه اول که وی به آنها « اقلیت بسیار مهم » می‌گوید جزء ۲۰ % افرادی هستند که از نظر اقتصادی و اثر بخشی در صدر قرار دارند و گروه دوم که وی به آنها « اکثریت کم اهمیت » می‌گوید ۸۰% را تشکیل می‌دهند که در سطح پایین جامعه قرار دارند. ادامه...
البته قانون پارتو در تئوری گوش نواز ولی در اجرا بسیار سخت است. واقعا انتخاب ۲۰، انتخابی کلیدی و مهم است. چند تکنیک از تجربه های شخصی برای انتخاب ۲۰ درصد کارها:
  • جدولی بکشید و ریز کارهای مورد نیاز برای اجرای تک تک کار ها را در آن لیست کنید. برای هر کدام از خود بپرسید اگر فلان کار را بکنم چه اتفاقی میافتد؟ آنهایی را که پیش نیاز بیشترین کارها هستند انتخاب کنید و اول انجامشان دهید.

  • کارهای کوچکی که به هر نحوی دلتان نمی خواهد(دوست ندارید) انجام دهید را اول انجام دهید.

  • استفاده از تجربه ها و حذف ریز کارهای ناموثر و جایگزین کردن راهکارهای موثر.

  • معمولا بیشتر آن ۲۰ درصد بدست خود شما انجام پذیر است پس مدیریت کنید. اگر دیگران می توانند در اجرای برخی از کارها به شما کمک کنند از آنها کمک بگیرید و شما به اصول بپردازید.

البته جدا از قانون بالا، جدول S.W.O.T هم برای اجرایی کردن ایده های بزرگ به کمک شما می آید. درباره این جدول هم در مطلب بعدی می نویسم.