آیا فکر می کنید تنها دلیل کارآفرینان برای کار کردن فقط به دست آوردن پول است؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که کارآفرینان دلایل دیگری هم علاوه بر به دست آوردن پول برای انجام کار دارند.

کارآفرینان می گویند با دنبال کردن فرصت های جدید ، آزادی را بزرگترین دلیل برای شروع کسب وکارشان می دانند.بعضی ها می گویند به دلایل علاقه ش شخصی شروه به کار کردند و دوست داشتند طبق علایقشان زندگی کنند بعضی دیگر گفتند از کار کردن برای شخص دیگری خسته شده بودند چون باید هر روز به شخص دیگری برای کاری که انجام می دادند و وظایفی که داشتند جواب پس می دادند.

این شد که آن ها تصمیم گرفتند خودشان رییس خودشان باشند . پس همان طور که متوجه شده اید پول کمترین اهمیت برای کارآفرینان برای شروع کسب وکارشان بوده است.

هشتاد و پنج درصد از صاحبان کسب و کار اعتقاد دارند که آنها یک مزیت رقابتی در کسب و کار خود دارند در حالی که نیمی از صاحبان کسب و کار معتقدند کارکنان سازنده تر از رقابتهستند.

کارآفرینان افرادی هستند با ویژگی های شخصیتی مثل اهل ریسک کردن هستند آن ها از خطرات نمی ترسند برعکس خیلی خوب می دانند مسیری را که انتخاب نموده اند پر از خطرهای ناشناخته است ولی آن ها از تصمیمشان منصرف نمی شوند آن ها با انگیزه فراوان تمام سختی های مسیر را با جان می خرند چون می دانند انتهای مسیر یعنی موفقیت آن ها. پس دست از تلاش بر نمی دارند. مک کله لند ادعا کرده بود که افراد با نیاز به موفقیت بالا تمایل بیشتری به قبول مخاطره دارند.

کارآفرین وقت، تلاش و اعتبار کاری اش را در معرض مخاطره قرار می دهد و منابع مالی را در یک کار مخاطره آمیز سرمایه گذاری می کند، در این کار، عدم قطعیت و مخاطره ناشی از شکست وجود دارد، به همین دلیل، کار آفرینان به یادگیری مدیریت مخاطره و تحمل ابهام برای خود و دیگران تمایل دارند وشکست یک پروژه به عنوان یک تجربه یادگیری تلقی می کنند، نه به عنوان تراژدی فردی.

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/4504-entrepreneur-business-myth.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.