- همه چیز از “ایده” شروع می شود

شغل ؛ تخصص و همه داشته های مادی و معنوی امروز شما که خودتان وارد زندگیتان کردید ؛ حاصل ایده های دیروز شماست . یقینا مدتها قبل از اینکه شما کار امروزتان را شروع کنید ؛ به کم و کیف آن فکر کرده بودید و ایده و فکر تبدیل شدن به فردی که امروز هستید را ؛ تا حدودی در ذهن پروراندید . البته همیشه استثنا وجود دارد . ولی در اکثر مواقع؛ ما همانی می شویم که خودمان می خواهیم !

- ایده های مستقل ؛ ایده های متاثر

فکر های جدیدی که به ذهن ما می رسند ؛ بدون در نظر گرفتن هدف و علیت آنها ، از دو حالت خارج نیستند :

حالت اول که متعالی ترین تفکر ممکن است ؛ متاثر از ذهن خودآگاه ماست که مالک صرف آن خود ماییم . اینگونه فکر ها متاثر از دانش ؛ تجربه و البته استعداد هر انسانی در او شکل می گیرد . فرقی نمی کند شما بی سواد باشید یا پروفسور . معتقدم همیشه ؛ همه آدم ها در هر موقعیت و منصبی که باشند ؛ فکر ها و ایده های مختلفی را متناسب با سطح خود دارند . حال اینکه چرا همه از ایده ها یشان بهره نمی گیرند ؛ خود مبحث مفصلی دارد که در آینده به آن خواهم پرداخت .

حالت دوم که خیلی دوستش ندارم ؛ فکرهاییست که تحت تاثیر شرایط و موقعیت اطراف ؛ یا در نظر گرفتن فکر دیگران ایجاد می شود . این دسته از ایده ها ؛ معمولا با نگاه به ایده های موفقی که در جامعه پیرامون ما صورت گرفته  اند ایجاد می شود و در نهایت ؛ به یک کپی برداری صرف با قدری تغییرات منجر می شود . به نظرم ؛ یکبار اجرا برای هر ایده کافیست . نمونه های بعدی ؛ هر چقدر هم قوی باشند ؛ خیلی بعید است بتوانند جای فکر اولی را بگیرند . مگر اینکه تغییر اساسی در ساختار و کیفیت ایجاد کنند یا ایده نخست ؛ خودش نخواهد در مقام اولین بودن بایستند و تلاشی برای بروز نگاه داشتن خود نکند .

ارزش ایده شما ؛ به منحصربفرد بودن آن است .

- قدر ایده هایمان را بدانیم

معتقدم همه موفقیت ها و پیشرفت های انسان در زندگی ؛ متاثر از ایده های او در مقاطع مختلف است. در هر موقعیتی که هستید ؛ همیشه قدر ایده هایتان را بدانید . اگر ایده نویی در کارتان به دست آوردید ؛ درنگ نکنید و آنرا جایی یادداشت کنید . چون معلوم نیست چند ساعت بعد آن را به یاد بیاورید یا نه . وقتی ایده ای را مکتوب می کنید ؛ دو اتفاق خوب می افتد . اول اینکه ایدتان را از یک فکر ، به یک طرح تبدیل می کنید . دوم اینکه فرصت تفکر و تدبر بیشتر روی طرح جدید را به خودتان می دهید و می توانید آنرا بیشتر بپرورانید .

- ایده هایمان را مدیریت کنیم

یک فولدر ؛ پوشه یا کلاسور تهیه کنید . هر ایده ای را ؛ در هر زمینه ای و هر چقدر هم کوچک و بظاهر بی ارزش بود را در کاغذی یادداشت کنید و در این پوشه نگهداری کنید . باز هم تاکید می کنم ؛ به خودتان نگویید که این ایده اصلا ارزش نگهداری ندارد . هر فکر نویی می تواند زندگی و کار شما را ارتقا ببخشد. ایده شما می تواند شامل یک جمله یا چند صفحه باشد . مهم حجم اطلاعات اولیه نیست ؛ مهم ثبت آن است .

حالا وقت آن است که آنها را ساماندهی کنید. تکمیلشان کنید ؛ برآورد هزینه کنید ؛ مراحل عملیاتی کردن آنرا مکتوب کنید و در  نهایت خودتان به آن طرح نمره بدهید و طرح ها را بر اساس نمره دریافتی ؛ مرتب کنید

- به سراغ ایده ها بریم و از آنها استفاده کنیم

پوشه ایده هایتان را بردارید و به ترتیب نمره به آنها نگاه کنید . یقینا ایده ای که بیشتر نمره را از خودتان کسب کرده است ؛ همان کاریست که وقت اجرایش همین امروز است ! معطل نکنید و زمینه های اجرایی شدن آنرا فراهم کنید .

باز هم تکرار می کنم ؛ آینده ما ؛ در گروه ایده های ماست .

قدر ایده هایتان را بدانید

http://www.novinec.com/blog/tag/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87