لیونل مسی اولین بار در سال ۲۰۰۵ و در طول بازی های فینال جام جهانی به چشم همگان آمد. او در بازی آرژانتین مقابل نیجریه، در دقایق آخر توانست با گل خود آرژانتین را به پیروزی برساند.

در رفتار این فوتبالیست معروف، ۴ مشخصه وجود دارد که کارآفرینان هم می توانند با بکارگیری آن، به موفقیت بادوامی برسند.

۱- آنقدر بیاموزید و تمرین کنید که از لحاظ مهارت به اوج برسید

ممکن است شما پتانسیل کاری را داشته باشید. توانایی انجام هرکاری را داشته باشید اما انجام ندهید. این موضوع خیلی بد است، چراکه هیچ کس به خاطر استعداد بالقوه به شما پولی پرداخت نمی کند. شما باید بالقوه ها را تبدیل به بالفعل نمایید.