ادامه پست قبل....

کمی زیاده روی کنید

برای پولدار شدن، شما باید در ابتدا در مورد ثروت بیاموزید. به این معنا که شما باید خود را در شرایطی قرار دهید که قبلا تجربه نکرده اید. برای مثال، شما می توانید یک ماشین جدید و گران قیمت را امتحان کنید و یا به یک دلال معاملات ملکی بگویید که یک خانه گران قیمت را به شما نشان دهد و یا از یک رستوان گران قیمت خرید کنید. درست است، این کار ها شما را پولدار نخواهد کرد. اگر می خواهید رویاهای خود را عملی کنید، شما باید به جایی بروید، که ۹۷ درصد مردم جرات رفتن به آنجا را ندارند.

ایمان داشته باشید که امکان پذیر است

اگر ایمان دارید که امکان پذیر است که شما یک میلیونر شوید، پس امکان دارد. اگر شما خود را از این حقیقت مبرا بدانید، و فکر کنید که برای دیگران است، هرگز به ثروت نخواهید رسید. همیشه مردم پولدار را تمجید کنید. نفرت و حسد را از خود دور کنید. بهترین راه برای انجام این کار، آموزش در مورد خود و ثروت را در اولویت قرار دهید. می توانید کتاب هایی بخوانید، که به وسیله افراد میلیونر نوشته شده است. تحصیل کنید و الهام بگیرید. شما حتما قادر خواهید بود ثروتی را که می خواهید بدست آورید.

خدمات خود را وسعت دهید

مواد لازم برای ثروت، مجموع روابط و میزان همکاری شما با جامعه است. این سوال را از خود بپرسید: چگونه می توانم ارزش بیشتری را به افراد بیشتری در زمان کمتری، برسانم؟ سپس شما خواهید فهمید که همیشه می توانید کیفیت و کمیت خدمات خود را افزایش دهید. مردم منتظر خدمات شما هستند. زمانی که وقت کمک به دیگران برسد، شما باید آنچه را که در اختیار دارید، به آنها بدهید. به این فکر نکنید که آیا آنها سپاسگذار شما هستند یا نه. شما بکارید و در نهایت برداشت کنید.

فرصت ها را بقاپید

اطراف شما پر از فرصت ها است. جامعه شما به کمک شما نیاز دارد. اگر تنها ذهن و قلب خود را برای این فرصت ها آماده کنید، می بینید که چگونه آنها به موقع به شما هدیه می دهند. پس به فرصت ها نه نگویید و انتظار این را داشته باشید که میلیونر شوید. شما باید هر فرصتی را به چنگ بیاورید. برخی اوقات فرصت های پولی به سرعت تبدیل به پول نمی شوند. اما اگر شما همچنان به کاشتن ادامه دهید، بالاخره روزی برداشت خواهید کرد.

پول نتیجه و ثمر تلاش شما است. همه چیز به اعمال شما بستگی دارد. اگر شما هرکاری که می توانید انجام دهید و یک هدف جلوبرنده در زندگی خود داشته باشید، می توانید انتظار ثروتمند شدن را داشته باشید. شما باید تمایل به ثروت داشته باشید، و در نهایت پول در یک موقعیت مناسب می آید. هرچه قدر دانه (خدمت) بیشتری بکارید، محصول (پول) بیشتری برداشت خواهید کرد.

منبع: http://www.entrepreneur.com/article/253514