امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که شاید از زندگی تان خسته شده اید از اینکه ساعت ها برای کسی کار کنید از اینکه صبح ها  از خانه بیرون بروید و غروب ها برگردید. شاید این حقوقی که دریافت می کنید کفاف زندگیتان نباشد. شاید مجبورید دو شیفته کار کنید تا زندگیتان بچرخد.

آیا زندگی کارآفرینان را مطالعه کردید ؟

آیا می دانید خیلی از آن ها بدون هیچ سرمایه شروع به کار کردند؟

 آیا می دانید  کلید موفقیت در زندگیشان این بوده است که خلاق بودن و ایده خلاقانه ای داشتند؟

بسیار خوب اگر دوست دارید شما هم مثل ان ها موفق شوید توصیه میکنیم خلاقانه زندگی کنید و این را بدانید شما فقط یکبار زندگی می کنید .پس زندگی همراه با رفاه  حق شماست.

خلاقیت نیاز به یک سازمانی برای رشد و شکوفایی و پیشرفت دارد اما نه سازمان هایی بزرگی که آن را  نابود کنند.خلاقیت مسایل را به بهترین شکل حل می کند وبا  تمرکز بالا و استدلال درست آن ها را  کنترل می کند.این ترفند با اینکه دقیق است ولی سفت و سخت نیست .دانشمندانی که به بررسی خلاقیت می پردازند می گویند ترکیب دو حالت تفکر ،همگرا و واگرا  افراد برای پیشرفت های خلاقانه لازم و ضروری است.تفکر همرگا تحلیل بالایی می طلبد و تمرکز آن برای رسیدن به حل مسایل با توجه به اطلاعات در دسترس می باشد. در حالی که تفکر واگرا تولید ایده های خلاقانه با کاوش در بسیاری از راه حل های ممکن می باشد.در ایجاد و راه اندازی کسب وکارتان باید از هر دو حالت همگرا و واگرا استفاده نمایید.

خلاقیت می تواند یاد گرفته شود. هر کس پتانسیل خلاق و روند تفکر خلاق را دارد و می تواند بهبود یافته و تقویت شود. آموزش سرگرمی و مهارت های جدید یک راه عالی برای ذخیره کردن شبکه های عصبی جدید است، اما یادگیری یک هنر جدید یکی از بهترین روش برای آموزش ذهن به منظور توسعه مهارت های حل خلاق مسئله است. هنر نیاز به استفاده از تفکر واگرا دارد، که نیمی از تفکر خلاق که به طور معمول در شرکت های بزرگ امریکا از دست رفته است

بیشتر خلاقیت ها زمانی اتفاق می افتد که دو یا بیشتر افکار منظم به هم برخورد می کنندبیشتر مردم از برخورد می ترسند ولی برخورد این افکار باعث خلاقیت می شود و این افکار باید بسیار تشویق شوند.حل کننده حل مشکلات خلاق می تواند به دو دو ناحیه مجزا از تجربه و تخصص متصل شود.

موانع زیادی برای خلاقیت وجود دارد که شامل:افراد فکر می کنند مسئله فقط یک راه حل دارد. افراد سعی می کنند از قوانین سرپیچی نکنند ، افراد از روبرو شدن با ابهامات ترس دارند ،دوست دارند همیشه منطقی و علمی فکرکنند، از روبرو شدن با یک راهی که سرانجامش مشخص نیست ترس دارند.

منبع:

http://www.businessnewsdaily.com/5813-creativity-in-entrepreneurship.html

برداشت آزاد خودم از این موضوع.